MVO, de tijd rijp?

Er komt meer aandacht voor MVO. De economie trekt aan en grotere prospects krijgen weer vragen van hun afnemers over duurzaamheid van de producten. Deze vraag zal voor een groot deel neergelegd worden bij de leveranciues. Om onze sector klaar te maken om antwoord te geven op die veranderde vraag is het Leren van Elkaar MVO-traject opogezet. Op dinsdag 14 juni wordt gestart in Amstelveen met ‘Leren van Elkaar’! Deze eerste bijeenkomst wordt gevolgd door een kort bedrijfsbezoek en zijn beide kosteloos.

Tijdens het bedrijfsbezoek kunnen we specifieke behoeften bespreken, zodat wij in de zomer het programma kunnen vervolmaken.

Direct na de zomer starten we met de inhoudelijke sessies, welke voorlopig als volgt zijn vastgesteld.

  1. Stakeholders + Kernonderwerp Behoorlijk Bestuur
  2. Kernonderwerpen Mensenrechten + Eerlijk zaken doen
  3. Kernonderwerpen Arbeidsomstandigheden + Milieu
  4. Kernonderwerpen Consumenten belangen + Maatschappelijke Betrokkenheid
  5. Opstellen van een MVO Handboek + Verankeren in een management systeem + doorspreken intern audit rapport + openstaande punten

 De kosten voor de werksessies bedragen € 250,- per deelnemer per sessie. Doel: in 2016 hebben de deelnemende bedrijven de MVO activiteiten inzichtelijk, waar mogelijk gekwantificeerd en worden ondersteund door beleid, doelstellingen, taken & verantwoordelijkheden, registers en eventueel procedures. Desgewenst volgt individuele MVO certificering via SCCI of voor bedrijven met minder dan 25 werkzame personen een MVO-groepscertificaat. 

 

 

 
   « Meer Nieuws...