Lancering ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen

In de afgelopen 3 jaar hebben diverse landen, waaronder Nederland, intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van een mondiale richtlijn voor Duurzaam Inkopen. Nederland kent al een dergelijke norm voor het duurzaam vervaardigen van papier en drukwerk. Maar de kersverse ISO 20400, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, gaat beduidend verder. Dat komt omdat deze ISO-richtlijn (let op: dus geen norm) haar basis kent in de ISO 26000:2010, de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op 18 mei aanstaande zal de NEN, tijdens een congres in Amersfoort, de vastgestelde ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ presenteren. Nederland heeft als koploper op het gebied van duurzame inkoop een sleutelrol gespeeld in het normontwikkelingsproces om te komen tot deze internationale richtlijn. Hierdoor past deze richtlijn goed bij de Nederlandse werkwijze. De SCGM heeft als kennisinstituut en lid van de NEN Normcommissie haar steentje bijgedragen.

Inkoop speelt een sleutelrol in het toekomstbestendig(er) maken van organisaties en is de aanjager voor de duurzame wereld van morgen. Inkoop is nauw verbonden met de duurzaamheidsstrategie van een organisatie. Maar hoe verbinden we de duurzame strategie aan de praktijk van inkoop?

ISO 20400

ISO 20400 bevat praktische handvatten voor publieke en private organisaties om hun inkoopproces op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten, te borgen en aan te laten sluiten bij de duurzaamheidsstrategie van organisaties. ISO 20400 ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’:

  • is een praktische richtlijn voor het verduurzamen van organisaties en leveranciersketens;
  • is compleet, actueel en afgestemd op ISO 26000 en managementsysteemnormen als ISO 9001 en ISO 14001;
  • zal mede haar basis vinden in de Criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van Drukwerk;
  • creëert businesskansen, duurzame producten en diensten, en laat de impact van organisaties zien;
  • geeft input voor het Maatschappelijk Jaarverslag en de niet-financiële paragraaf; is geschikt voor alle type organisaties, zowel profit als non-profit.

Vanaf het allereerste begin in 2014 is er vanuit Nederland een actieve en invloedrijke inbreng geweest op de ontwikkeling van deze richtlijn. In totaal hebben bijna 40 landen meegeschreven aan ISO 20400, naast diverse internationale organisaties als UN, OESO en de Europese Commissie. Nu kunnen we met gepaste trots de nieuwste ISO-richtlijn presenteren aan de wereld. Hoewel het nog niet bekend is in hoeverre deze norm zal aanslaan, gaan we daar wel van uit. Na herrezen te zijn uit de economische crisis, staan veel bedrijven in de startblokken om hun duurzaamheidsbeleid weer nieuw leven in te blazen.

Lancering 18 mei in Amersfoort

Op donderdag 18 mei aanstaande wordt de richtlijn gepresenteerd tijdens het lanceringsevenement bij RoyalHaskoning DHV. Onder begeleiding van dagvoorzitter Willem Lageweg, oud-directeur van MVO Nederland en MVI-ambassadeur, krijgen deelnemers een goed beeld van wat deze richtlijn precies inhoudt, wie er allemaal gebruik van kan maken en hoe deze het best voor kan worden ingezet voor de eigen organisatie.
Dit congres wordt georganiseerd door NEN in samenwerking met NEVI. De middag start om 12.00 uur met een netwerk broodjeslunch en eindigt om 16.30 uur met een netwerkborrel. Als deelnemer kunt u, bij uw inschrijving, aangeven of u de norm met 20% korting wilt aanschaffen. Meer informatie over het congres en aanmelden: www.nen.nl/congresiso20400.

Voor meer informatie over ISO 20400 kunt u contact opnemen met Peter  Tegel, 020 – 5435688 of stuur een mail naar info@scgm.nl