ISO 14001:2015 en ISO 9001:2015 zijn officieel!

ISO 14001 helpt bedrijven om op gestructureerde wijze invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid voor goed milieubeheer. Er zijn wereldwijd meer dan 300.000 certificaten uitgereikt op basis van deze norm. Dat is een hele mijlpaal. De wereldwijd toegepaste norm voor milieumanagement, ISO 14001, is nu eindelijk officieel herzien. Belangrijke wijzigingen zorgen ervoor dat de norm aansluit bij de laatste inzichten in milieumanagement en duurzaam ondernemen. Door toepassing van de zogenoemde High Level Structure is de norm nu nog gemakkelijker te integreren met kwaliteitsmanagement.

Ook de ISO 9001 is herzien om in de hedendaagse maatschappij van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Met meer dan 1,1 miljoen certificaten wereldwijd helpt ISO 9001 organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Het is ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

Hoe gaat de overgang nu naar de nieuwe certificaten ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015?

IAF en ISO hebben als overgangstermijn voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 een periode van 3 jaar afgesproken volgend op de publicatie van de normen.

De officiële publicatiedatum van de nieuwe normen is 15 september 2015, de overgangsperiode voor de certificaten eindigt derhalve op 15 september 2018.

Wat betekent dit voor uw ISO 9001-certificaat?

Certificaten die zijn uitgegeven op basis van ISO 9001:2008 zijn niet meer geldig na 15 september 2018. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

Wat betekent dit voor uw ISO 14001-certificaat?

Certificaten die zijn uitgegeven op basis van ISO 14001:2004 zijn niet meer geldig na 15 september 2018. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

 
   « Meer Nieuws...