Investeren in uw organisatie en uw mensen? Er komt nog een ronde ESF-subsidie!

Zijn uw medewerkers klaar voor de toekomst? Technologische ontwikkelingen en veranderingen in de markt vragen om aanpassing van de benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Werken aan de competenties van medewerkers is dus hard nodig om succesvol te blijven ondernemen in de toekomst. De overheid ondersteunt deze initiatieven.
 
Van 8 tot en met 12 april 2019  kunnen bedrijven nog eenmaal subsidie aanvragen bij de overheid, voor advies ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Na toekenning van de subsidie heeft u voor de uitvoering van het project een jaar de tijd. ESF subsidie kan aangevraagd worden voor diverse projecten, zoals bijvoorbeeld:
• het in kaart brengen en aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden die medewerkers nodig hebben en die verder gaan dan hun huidige vakmanschap. Denk bijvoorbeeld aan veranderende eisen (taken & verantwoordelijkheden) aan het ordermanagement en planning, andere verkooptechnieken en verkoopvaardigheden bij de accountmanagers;
• het aanleren van ondernemersvaardigheden voor een grotere verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor medewerkers in hun werksituatie;
• gedragsanalyses, teamtrainingen en persoonlijke ontwikkelplannen voor duurzame inzetbaarheid;
• vraagstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid op de werkvloer en dan met name als dit vraagt om een ander gedrag van medewerkers;
• functiebeschrijvingen en competentie analyses.
Spelen er vraagstukken in uw organisatie, waarbij het gedrag van de medewerkers op een positieve manier zou kunnen veranderen en verlaagt een financiële steun de drempel om écht aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken. Wij kennen de voorwaarden waar het project aan moet voldoen en hebben de ervaring in het verzorgen van de aanvraag en de ondersteuning bij het oplossen van concrete vraagstukken in uw bedrijf.
Het aan te vragen project kan ingediend worden tussen 8 en 12 april a.s. en mag een omvang hebben van € 12.000 tot € 25.000, waarvan de subsidie 50% bedraagt.
 
Voor een aantal bedrijven is door het Dienstencentrum in het afgelopen jaar een ESF-begeleidingstraject uitgevoerd. Nieuwe aanvragen worden nu voorbereid om in april in te dienen. Iets voor uw bedrijf?
Bel dan met het Dienstencentrum: 020-543 56 88.