Wat weet u van de High Level structure (HLS)

Al in 2015 is de ingrijpende herziening gerealiseerd voor de ISO 9001 norm. De nieuwe norm bevat onder andere de nieuwe HLS hoofdstructuur (High Level Structure). De HLS maakt het mogelijk om systemen
gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsystemennormen te combineren. Het doel van de nieuwe norm is een stabiele basis te creëren voor de komende 10 jaar. De
gebruiker moet gemakkelijk alle voorkomende eisen kunnen invoeren en de eisen moet eenvoudig toetsbaar zijn, teneinde vertrouwen te vergroten tussen opdrachtgever (uw klant)  en leverancier (uw bedrijf).

De High Level Structure kent een aantal kernonderwerpen. Dit zijn basiseisen die aan elk managementsysteem gesteld worden. Belangrijk uitgangspunt is hierbij dat deze structuur beter moet
aansluiten bij de in de organisaties gangbare besturingsmodellen, ofwel de wijze waarop “goed management” vorm krijgt. Het managementsysteem moet dus geïntegreerd worden in de gewone bedrijfsvoering.
De directieverantwoordelijkheid van deze integratie wordt specifiek in de nieuwe norm benoemd. In de kernelementen/High Level Structure (HLS) zijn de volgende zes essentiële
onderdelen van “goed management” te onderscheiden. Dit worden dus vaste onderdelen van alle managementsystemen.

1. Leiderschap
2. Risico management
3. Compliance management
4. Procesmanagement
5. Verbetermanagement
6. Borging en aantoonbaarheid

Voordelen van de de HLS op een rijtje

Integratie van verschillende managementsysteem normen wordt veel eenvoudiger; de structuur en basiseisen zijn immers hetzelfde. En de diverse systemen zoals Kwaliteitszorg en Milieuzorg sluiten aan op de HLS. De certificatie kan efficiënter en effectiever plaatsvinden door de onderwerpspecifieke aanvullingen op de kernelementen. De basis blijft namelijk hetzelfde. De normen maken een betere aansluiting op de strategie en ’governance’ van organisaties mogelijk en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering. En het risicomanagement, de compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de ISO-normen waarbij de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.