Het nieuwe Klimaatakkoord van Nederland bijna klaar

Het zal u vast niet ontgaan zijn. Nederland heeft binnenkort een nieuw klimaatakkoord. In dit akkoord zijn met alle relevante stakeholders afspraken gemaakt over hoe we ons klimaat kunnen beschermen en verbeteren. Het huidige (binnenkort aflopende) SER Klimaatakkoord - het Energieakkoord voor duurzame groei - stamt al weer uit 2013. Het vorige en aankomende klimaatakkoord is ons Nederlandse antwoord of de afspraken die gemaakt zijn tijdens de afgelopen klimaatverdragen. In het aankomende Klimaatakkoord worden de doelstellingen verwoord die in lijn liggen met het laatste klimaatverdrag: het Klimaatverdrag van Parijs. 

De doelstellingen zijn simpel en helder: in 2030 49% CO2-reductie en in 2050 95% CO2-reductie. Maar ook uitdagend, omdat we onze huidige klimaatdoelstelling van 25% reductie in 2020 al niet eens gaan halen. Zowel de consument als het bedrijfsleven zullen dus aan de bak moeten, om ieder op zijn eigen manier hier invulling aan te geven. En de minister van Economische Zaken, Eric Wiebes, gaat via de Omgevingsdiensten toezicht houden en handhaven. Voor hem geldt de stelling: voldoe aan de wet en je zult worden beloond (via subsidies). Anders volgt bestuursrechtelijke handhaving. Deze aanpak wordt de Wortel-Stok-Methode genoemd, waar veel bedrijven al mee te maken hebben gehad. 

De Creatieve Industrie, met als voorloper de Grafimedia, zijn actief bezig met het opzetten en invullen van een kennisplatform energie: https://www.creatieve-energie.info/. En dat we energie kunnen besparen, kosten kunnen reduceren en CO2-uitstoot kunnen verlagen is wel gebleken tijdens het laatste Europese energieonderzoek EMSPI (www.emspi.eu).

Om onze top-sector op duurzaamheidsvlak ook een topper te laten zijn, ligt volledig in handen van het bedrijfsleven. De werkgeversvertegenwoordiger KVGO en het Opleidingenfonds Creatieve Industrie (OCI) zijn in ieder geval al voor u aan de slag gegaan met het maken van afspraken over handhaving en subsidiemogelijkheden. Op bedrijfsniveau invulling geven aan het nieuwe Klimaatverdrag is echter helemaal aan u.