Gratis thema workshops tijdens de Grafische Vakbeurs

Bedrijven die te maken hebben met normeringen rond gevaarlijke stoffen (denk aan ISO 14001, OHSAS 18001 of ARBO RI&E certificatie), hebben de mogelijkheid om tijdens de grafische vakbeurs naar 3 korte thema-workshops te gaan. U kunt hieraan gratis deelnemen. De workshops zullen worden verzorgd op woensdag 15 maart in een zaal in het beursgebouw. De eerste workshop start om 13.30 uur en de laatste workshop zal starten om 16.30 uur. 

Workshop 1: veilig werken via gedragsverandering (van 13.30 - 14.30 uur): in deze interactieve mini-workshop leert (en ervaart!) u met welke quick-wins en succesfactoren u mensen in beweging krijgt en de gewenste gedragsverandering realiseert! De workshop is geschikt voor zowel werkgevers als werknemers in de communicatiebranche.  

Workshop 2: werken met gevaarlijke stoffen (van 15:00 – 16:00 uur): in deze workshop wordt dieper ingegaan op de inzet van gevaarlijke stoffen en de werkelijke noodzaak daarvan. 

Workshop 3: risicomanagement (van 16:30 – 17:30 uur): deze workshop gaat specifiek in op het leren herkennen en managen van bedrijfsrisco’s op het gebied van Arbo- en HRM. Pas dan kan gewerkt worden aan een beter invulling van het bedrijfsbeleid op dit front.

Middels bijgevoegde aanmeldformulier kunt u zich alvast aanmelden voor deze workshops. U kunt het ingevulde formulier mailen naar info@arbografimedia.nl.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Stofwisseling – www.stofwisseling.nu - de promotiecampagne van werkgevers en werknemers van de grafimedia, dat moet leiden tot het verder uitbannen van gevaarlijke stoffen in onze sector.