Energie belangrijk thema in 2019

Het komende jaar staat in het teken van energiezorg. Het energiebeleid wordt door Minister Wibbes radicaal omgegooid, met strenge handhaving tot gevolg. Ook voor de creatieve sector wordt energie een onderwerp waar bedrijven wel aan móéten werken. De nieuwe ingevoerde Informatieplicht Energiebesparing (ingang eind januari) 2019 geldt namelijk voor elk bedrijf. Heeft u geen energiereductiemaatregelen getroffen? Dan bent u voer voor de Omgevingsdiensten en kunt u rekenen op zware sancties.

Daarop zit natuurlijk geen enkele organisatie te wachten, maar dat is niet de enige reden waarom u aan uw energiebeleid werkt. Stakeholders geven hier namelijk ook een steeds hogere prioriteit aan en klanten kopen liever bij organisaties die hun zaken op orde hebben. Daarnaast levert energiebesparing u ook nog eens geld op (naar verwachting 11 % kostenbesparing en ongeveer 13% CO2-reductie).
 Wilt u weten of u voldoet aan de eisen van de overheid en hoe ver u bent met het vormgeven van energiebeleid? De sector is bezig met het ontwikkelen van een adviestraject en het regelen van subsidies om bedrijven in de branche te helpen. Een onderdeel hiervan is een energiescan. Deze geeft u inzicht in waar u staat.

Onder andere de Provincie Gelderland stimuleert bedrijven in haar provincie om aan energiebesparing te gaan doen. Kijk hiervoor op: Project provincie Gelderland II (kennisplatform-energie-kvgo.nl).

Weten waar u staat? Neem contact met ons op. Wij zorgen ervoor dat u de scan ontvangt zodra die klaar is!