Economische vooruitzichten 2016

Wij wensen U en uw onderneming alle goeds toe in het Nieuwe Jaar!

De Nederlandse economie is in een hogere versnelling terecht gekomen. Door het aantrekken van de binnenlandse bestedingen kwam de Nederlandse economie in 2015 op stoom met een geraamde groei van 2%. Dat is de hoogste groei sinds 2008. De Nederlandse economie houdt dit groeitempo gemiddeld ook in 2016 en 2017 vast. De conjunctuur ontwikkelt zich daarmee positiever dan eerder werd voorzien. In lijn met de positievere vooruitzichten daalt de werkloosheid, laten de overheidsfinanciën een beter beeld zien en neemt de inflatie licht toe. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Aanzienlijk herstel consumptie en investeringen

Onder invloed van een sterke toename van het reëel beschikbaar inkomen en een  verbeterd sentiment neemt de particuliere consumptie dit jaar voor het eerst sinds het begin van de kredietcrisis substantieel toe (+2,0%). Ook in 2016 (+2,3%) en 2017 (2,0%) blijft de consumptiegroei op peil. De investeringen laten eveneens herstel zien. Dit geldt vooral de investeringen in woningen, waarin de omslag op de woningmarkt duidelijk tot uiting komt. De bedrijfsinvesteringen vertonen met een gemiddelde groeiraming van 5,3% per jaar ook een krachtig herstel. Daarmee komt de investeringsquote, oftewel de omvang van de investeringen gerelateerd aan die van het bruto binnenlands product, in 2017 op een relatief  hoog niveau te liggen.

Export blijft belangrijkste groeimotor

De binnenlandse bestedingen mogen in de ramingsperiode voor het eerst sinds 2011 weer positief bijdragen aan de economische groei, de netto-uitvoer blijft  de belangrijkste groeimotor. De internationale omgeving verbetert zich verder, zoals onder meer blijkt uit een aantrekkende wereldhandelsgroei en de lage olieprijs. Ook de depreciatie van de euro draagt hiertoe bij.

Creatieve industrie

Lange tijd heeft de Creatieve Industrie in Nederland zich weten te onttrekken aan het zware weer waarin onze economie terecht is gekomen. In de periode van 2005 naar 2013 laat de creatieve industrie een groei van meer dan vijftigduizend banen (2,5 procent per jaar) zien, naar een totaal van 285 duizend. Dat komt neer op 3,6 procent van alle Nederlandse banen. De groei was groter dan die in de rest van de economie. Ook de teruggang ten gevolge van de crisis was in de laatste jaren kleiner dan de afname van het aantal banen in de gehele economie. In de crisis doet de Creatieve Industrie het dus nog steeds beter dan de gehele economie.

Wanneer er ingezoomd wordt op de drie deelsectoren van de creatieve industrie is er een groei in kunsten en cultureel erfgoed (+1.300 banen), stagnatie in creatief zakelijke dienstverlening en krimp in de media- en entertainmentindustrie (-2.000 banen) te zien. De opmerkelijke groei in de deelsector kunsten en cultureel erfgoed beperkt zich overigens tot de kunsten. Binnen cultureel erfgoed zijn in 2011-2013 meer dan 1.500 banen verdwenen. Design is de sterkst groeiende bedrijfstak binnen de creatieve industrie met een toename van 2500 banen (+8,5 procent).

Groei en krimp ten gevolge van digitalisering

De werkgelegenheid in de media- en entertainmentindustrie laat al langere tijd een negatieve ontwikkeling zien. Die is terug te voeren op het disruptieve effect van digitalisering op de traditionele mediasector, de crisis en de bezuinigingen bij de omroepsector. Tegelijkertijd zorgt de digitalisering voor een groei aan banen in nieuwe deelsectoren. Gaming (3.000 banen) en digital design (afhankelijk van de schattingen tot 10.000 banen) zijn sterke groeiers dankzij de omwenteling die digitalisering teweegbrengt.

 
   « Meer Nieuws...