Ecodesign?

Ecodesign is begrip dat seeds meer tegenkomt. Wat is het eigenlijk? Bij ecodesig streeft men er naar om bij het ontwerp van een proces of product niet alleen rekening te houden met economische, technische en menselijke criteria, maar ook met het milieu. In het verleden werd er van uit gegaan dat men bij het design dat  de milieuschade als gevolg van het gebruik van een product en het productie proces, nodig om het product te maken, werd opgeruimd bij het vrijkomen van de schadelijke stoffen in het milieu. Dit achteraf ingrijpen wordt een end-of-pipe-oplossing genoemd.
Een typisch voorbeeld hiervan het schoonmaken van het wateroppervlak van de oceanen nadat het water vol met plasic is geraakt.
Bij ecodesign wordt een proces volledig herontworpen zodanig dat schadelijke stoffen in veel mindere mate, of helemaal niet, aangemaakt worden. Ecodesign komt neer op het vermijden van afval door middel van preventie. Dit bespaart niet alleen in materiaal om de vervuilende stoffen aan te maken, maar bespaart ook op de tijd, geld en energie om de vervuilende stoffen weer af te breken.
Bij ecodesign wordt, net als bij eco-efficiënt werken, de volledige levenscyclus van een product of proces bekeken en worden de hoogste milieubelastingen het eerst aangepakt. Ecodesign kan plaatsvinden door een product te herontwerpen of door de markt te herbekijken en bij te sturen.
Ecodesign is dan ook een belangrijk hulpmiddel om de producten van de grafimedia sector te verduurzamen.