Doet u actief aan oplosmiddelenreductie?

Toch maar weer even een reminder. In de grafimedia worden nog steeds oplosmiddelen gebruikt. Soms kan dat niet anders, maar in veel gevallen zijn er voldoende alternatieven voorhanden. Maar als er goede alternatieven zijn, waarom worden er dan nog steeds onnodig veel oplosmiddelen ingezet? Waarschijnlijk omdat er vanuit de directie geen prioriteit aan gegeven wordt. En dat is jammer. Want het uitbannen van oplosmiddelen is niet alleen goed voor de werknemers, maar vaak ook het drukwerk en ons milieu. 

In de CAO Grafimedia is afgesproken, dat gestreefd wordt om vóór 1 januari 2016 de bedrijfstak oplosmiddelvrij te hebben, rekening houdend met het behoud van een balans tussen verantwoorde arbeidsomstandigheden, werkgelegenheid en bedrijfseconomische aspecten. Hoewel we weten dat dit doel helaas niet bereikt is, willen de sociale partners niet stoppen met stimuleren van werkgevers en werknemers met het nemen van hun verantwoordelijkheid. Als een oplosmiddel echt noodzakelijk is, is dat voor de wet geen probleem. Maar als een goed alternatief voorhanden is, kan je het als ondernemer niet maken, om niet een vervangingsbeleid op te starten. Dat heet Goed Werkgeverschap. 

De sociale partners in de Grafimedia hebben de afgelopen jaar onderzoek gedaan welke mogelijkheden er zijn om het gebruik van oplosmiddelen verder uit te bannen of (indien mogelijk) zoveel mogelijk te reduceren.

Het goede nieuws is dat uit onderzoeken gebleken is dat er voldoende goede alternatieve hulpstoffen en technieken voorhanden zijn, om een overschakeling in gang te zetten. Dit bleek maar weer eens uit de vorig jaar gehouden voorlichtingscampagne Stofwisseling.

Op basis van de huidige stand van zaken ten aanzien van omschakeling naar schonere en veiligere alternatieven, blijkt maar weer hoe belangrijk het is om steeds meer aan gerichte voorlichting te doen. Werkgevers en werknemers zullen regelmatig duidelijk gemaakt moeten worden dat een andere visie op Veiligheid, Gezondheid en Welzijn echt helpend is voor hen en onze leefomgeving. U bent dus nu aan zet om er een succes van te maken in uw bedrijf.