De Directiebeoordeling als slim sturingsinstrument

Een directiebeoordeling dient als een zinvol sturingsinstrument ingezet te worden. Deze kan op hoofdlijnen zijn opgesteld en hoeft geen uitgebreide beoordeling van gedetailleerde informatie te bevatten. Toch dient een directiebeoordeling de beoordeling over de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het managementsysteem te waarborgen.

Maar wat heeft een bedrijf aan een dergelijk sturingsinstrument en welke waarde kan een directiebeoordeling toevoegen aan het bedrijf?

Het is goed om te weten dat een directiebeoordeling een beoordelingssysteem is naar de effectiviteit van een managementzorgsysteem. Weliswaar is het een verplichte onderdeel binnen ISO-norm, maar de toegevoegde ervan is enorm voor de strategie van het bedrijf. U moet de directiebeoordeling daarom absoluut niet zien als een verplichte invuloefening, maar een evaluatiemoment waarbij de effectiviteit van de bedrijfsactiviteiten door het management wordt beoordeeld. De directiebeoordeling maakt deel uit van de planning en controlecyclus waarbij naar een aantal belangrijke vaste managementaspecten wordt gekeken. Op basis van de review staat het management stil bij de algemene prestaties en worden besluiten genomen ter verbetering van het functioneren van de organisatie. De verantwoordelijkheid voor een verantwoorde uitvoering ervan ligt bij het topmanagement. Dus niet bij de coördinator, zoals veel directeuren denken.

Op basis van de input wordt de directiebeoordeling uitgevoerd als een strategische sessie waarbij overwogen wordt gezamenlijk na te denken over de recente resultaten van de organisatie en over de toekomst. Tijdens de directiebeoordeling is het belangrijk om de beoordeling, bevinding en conclusies vast te leggen in de directiebeoordeling. Tevens is het als directie van belang om eerder gemaakte doelstellingen te evalueren en nieuwe vast te stellen. Het is als het ware een strategische thermometer (en sturingsinstrument) dat het topmanagement gebruikt om te meten hoe de organisatie ervoor staat en welke strategische keuzen nu gemaakt moeten worden om de toekomst veilig te stellen.