Creatieve ondernemers grijpen naast subsidies!

De Nederlandse creatieve industrie bloeit. Toch heeft de sector een imago van 'organisatorisch zootje'. Als gevolg lopen creatieve ondernemers miljoenen euro's aan stimuleringsgelden mis. Wat de creatieve industrie nu precies inhoudt, dat is niet één, twee, drie te beantwoorden. Volgens de overheid bestaat de creatieve sector uit drie pijlers: kunst en cultuur, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. Maar welke ondernemers er nu precies onder vallen, daar denkt iedereen weer anders over. De industrie is zo breed dat zowel architecten, filmproducenten als computerspelletjes er onder worden geschaard.
Daar komt bij dat de onderdelen van de creatieve industrie zo van elkaar verschillen dat er geen eenduidig beeld te vormen valt van de sector in z’n geheel. Het is nu eenmaal een diffuse branche.

De creatieve industrie wordt gezien als een nationale groeisector. In het verleden werd de sector miljoenen euro’s aan stimuleringsgelden in het vooruitzicht werden gesteld.  Door het wat diffuse karakter is de sector– die bovendien bestaat uit vooral kleine ondernemers en zp’ers-  de afgelopen jaren vele miljoenen euro’s aan subsidies misgelopen. Om voor die stimuleringsgelden in aanmerking te komen, verwacht de overheid dat sector zich op nationaal niveau organiseert. En  daar wringt de schoen! Onderzoekers spreken over een ‘organisatorische janboel’ in de creatieve industrie. Gevolg? De 'beloofde' subsidies voor onderzoek zijn teruggeschroefd en de bedrijven krijgen nauwelijks ondersteuning.

Echter er is beter nieuws!

De overheid gaat ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) meer ondersteunen bij hun grote uitdagingen.  Zoals digitalisering, personeel en financiering. Dat is beloofd in het regeerakkoord. En dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer samen met ondernemers vertaald naar acties en maatregelen. Deze staan in het MKB-actieplan, dat de staatssecretaris op 29 juni j.l heeft gepresenteerd. In totaal komt er zo’n 200 miljoen euro beschikbaar voor het MKB.
De staatssecretaris gaat op diverse thema’s actie ondernemen.
De overheid laat het onderwijs beter aansluiten op het bedrijfsleven. Er komt meer geld beschikbaar voor ondernemers. Ook is de toegang tot financiering straks beter. En: de overheid ondersteunt platforms voor alternatieve financiering, zoals crowdfunding.
De overheid ondersteunt bedrijven met trainingen en tools om te digitaliseren. Denk aan online marketing en gebruik van open data.
Er komt meer geld beschikbaar voor innovatiesubsidies, zoals MIT en Innovatiekrediet. Ook stimuleert de overheid kennisdeling. Zo kunnen ondernemers van andere, innoverende bedrijven leren.
De overheid gaat ondernemers beter helpen om zaken te doen in het buitenland. De overheid maakt regels eenvoudiger, bijvoorbeeld rondom aanbesteden. En ze stelt nieuwe wet- en regelgeving samen met ondernemers op.
Het kabinet wil dat ondernemers er ook financieel op vooruitgaan. Daarom werkt het aan fiscale maatregelen. De eerste acties zijn in de loop van 2018 geeffectueerd.De rest volgt in 2019. Goed nieuws dus!