CPB rapport kritisch over recycling plastic

De wijze waarop plastic nu wordt ingezameld heeft weinig effect op het milieu. Uit een rapport  van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat apart ingezameld plastic van matige kwaliteit is en beperkt te gebruiken. Initiatieven om de hoeveelheid ingezameld plastic afval van huishoudens verder te verhogen - bijvoorbeeld met de 'plastic heroes' - leiden niet automatisch tot extra milieuwinst. Meer nadruk op de kwaliteit van het plastic in plaats van de kwantiteit van het verzamelde plastic zou de milieuwinst kunnen vergroten. De overheid kan daaraan bijdragen door innovaties te stimuleren. Milieuwinst kan ook worden geboekt door het gebruik van papier en karton te stimuleren. Papier- en kartonroducenten, ontwerpers en drukkers kunnen met certificaten laten zien dat de hernieuwbare bron van hun product (hout) ook werkelijk wordt hernieuwd (de Europese bosoppervlakte groeit sterk), bos (en daarmee hout en papier) slaat CO2 op en de recycling bedraagt 86%. 82% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier. Recycling in plaats van inzameling!