Corona protocol SCCI

Vanwege de afgekondigde overheidsrichtlijnen rond het inperken van de verspreiding van het Corona-virus (COVID-19), heeft de SCCI haar auditprotocol aangepast, om op een verantwoorde wijze het certificatieproces bij bedrijven te kunnen blijven continueren. Dit kan consequenties hebben voor de wijze waarop certificatieonderzoeken in de gestelde epidemieperiode plaatsvinden.

In concreto gelden gedurende de epidemieperiode de volgende aangepaste procedures:

  • Indien noodzakelijk worden de certificatieonderzoeken, in de vorm van documentenonderzoeken, op afstand uitgevoerd. Hierbij vindt het overleg tussen de auditor en het bedrijf via telefoon, skype of email plaats.
  • Indien de activiteiten op locatie plaatsvinden volgen onze auditoren een speciaal auditprotocol, met de volgende voorwaarden: de klant en de auditor mogen geen ziekteverschijnselen vertonen en de afgelopen 2 weken niet ziek zijn geweest. Tijdens het bezoek worden er geen handen geschud en is de afstand tussen klant/medewerkers en de adviseur minimaal 1,5 meter (dit wordt gezien als een veilige afstand) en worden ook overige aanbevolen veiligheids- en hygiënische voorschriften van het RIVM en de rijksoverheid in acht genomen.

Via ons Corona-Protocol geven we volledig inzicht in onze aangepaste certificatieprocedures. Deze is opvraagbaar bij het secretariaat van de SCCI. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan informeren wij de bedrijven tijdig die dit aangaan. Indien u vragen heeft over het bij u lopende certificatietraject, adviseren wij u even met ons contact op te nemen. We zijn altijd bereikbaar via ons centrale nummer en email: 020 5435661 en via info@creatieve-industrie.com.

We wensen u veel sterkte in de komende tijd en hopen dat we deze zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.