CO2, Nederland niet het braafste jongetje van de klas

Uit onderzoek van het accountancybureau PwC blijkt dat Nederland achterblijft in het verlagen van de CO2-uitstoot en het loskoppelen van economische groei en CO2-uitstoot. Landen als China, Australië en de Verenigde Staten laten volgens PwC een forse afname in CO2-intensiteit zien. Terwijl de CO2-intensiteit in Nederland juist met 0,1 procent toenam.
Bovengenoemde resultaten blijken uit de Low Carbon Economy Index 2017 van PwC. De index zet de nationale CO2-uitstoot van de twintig grootste economieën ter wereld (G20) af tegen het bruto binnenlands product (bbp). De centrale vraag die gesteld wordt bij deze index is: hoeveel ton CO2 stoot een economie (land) uit om een miljoen dollar te verdienen? Voor de G20 landen daalde deze zogeheten CO2-intensiteit met 2,6 procent. Verder is de CO2-intensiteit van grote economieën als het Verenigd Koninkrijk, China, Australië en de Verenigde Staten gedaald met respectievelijk 7,7 procent, 6,5 procent, 3,5 procent en 3,4 procent. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat China en de VS nog steeds tot de grootste vervuilers in de wereld behoren.
Als je ons land vergelijkt met andere Europese landen zijn wij ook hier niet "het braafste jongetje van de klas", zoals we vaak zelf denken. Zo scoort Nederland slechter dan het EU-gemiddelde ( -1,7 procent) en doen landen als Duitsland en Italië het beter op het gebied van CO2-reductie. 

Meer informatie?  

Als we dit tempo aanhouden gaat Nederland de doelen die in het Klimaatverdrag van Parijs zijn afgesproken nooit halen, aldus PwC in een persbericht. Laat staan de ambitie in het nieuwe regeerakkoord. Het doel om de uitstoot ten opzichte van 1990 met 49 procent te verminderen zoals minister Wiebes nog eens herhaalde in het programma Buitenhof, is veel ambitieuzer dan het doel dat in het Parijse Klimaatverdrag is vastgelegd.
Volgens PwC zal de CO2-reductie aanzienlijk moeten versnellen: met gemiddeld 3,9 procent per jaar. De afgelopen 27 jaar was het gemiddelde tempo in Nederland niet meer dan 0.5 procent per jaar. Alles hangt  af van hoe dit kabinet concreet invulling geeft aan haar voornemens.
Zowel consumenten als bedrijven en organisaties zullen aan de bak moeten.
Op provinciaal niveau lopen er nu initiatieven binnen de creatieve industrie. Binnenkort komt de website Energie voor de creatieve industrie in de lucht: www creatieve-energie.info. Of bel voor meer informatie met het Dienstencentrum tel. 020 5435688.