Normen CO2:

ClimateCalc is een rekenmodule die gebaseerd is op de aanbeveling voor de berekening van de
CO2-voetafdruk van de Europese overkoepelende sectorfederatie Intergraf (www.intergraf.eu).