Bestuur, directie en medewerkers van de SCCI wensen u een duurzaam ondernemend 2018!

De economie laat weer economische groei zien en die zet zich volgens het CPB in 2018 ook door. Nederlandse ondernemers uiten zich positief over het economisch klimaat, verwachten meer investeringen te gaan doen en hebben een positieve omzetverwachting. Steeds minder bedrijven ervaren belemmeringen voor groei. Voor u en uw bedrijf gaan er dus kansen ontstaan om in te spelen op de behoeften bij uw klanten of prospects. Dit zal niet vanzelf gaan. Het is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch ligt de winst en continuïteit van uw bedrijf bij het behalen van succes in de front-office. Kunt u uw klanten overtuigen?  Biedt u innovatieve nieuwe oplossingen? Heeft uw bedrijf meerwaarde?

Keerpunt

De combinatie van digitalisering en een economische crisis heeft ook de creatieve industrie getroffen en dan met name de maak industrie zoals de grafimedia sector. De omzet op de binnenlandse markt van de grafimedia halveerde in acht jaar tijd, het aantal bedrijven (exclusief eenmansbedrijven) nam af met ruim een derde. De Rabobank verwacht voor deze sector voor middellange termijn een neutrale ontwikkeling. 

De samenleving is het speelveld van de creatieve professional. In deze tijd,  waarin transities in de maatschappij gaande zijn, verandert de manier waarop  de professional moet werken en samenwerken. De rol van de creatieve professional wordt, volgens Clicknl, meer fluïde dan voorheen. Tegelijkertijd wordt er meer verwacht van de  onderbouwing van ontwikkelde interventies en neemt de complexiteit van  vraagstukken en oplossingen toe. Om de creatieve professional hierin te  ondersteunen, is samenwerking tussen bedrijven in de diverse sectoren binnen de creatieve industrie cruciaal. Voorwaarde daarvoor is wel dat zich volledig focussen op hun onderscheidend vermogen in relatie tot de klantbehoefte. ICT en aanverwante (online) dienstverlening bieden hiervoor volop kansen. Ook ceritificering en het te gelde maken van uw investeringen in bijvoorbeeld milieu, arbo, energie is een mogelijkheid. Uw klanten laten bij u als gecertificeerd bedrijf op een duurzame wijze communicatie-producten maken, waarmee zij aan uw klanten kunnen laten zien dat zij duurzaam bezig zijn!

2018 biedt nieuwe kansen. Dus laten wij de schouders eronder zetten en aanpakken. En weer hele mooie en passende communicatieoplossingen ontwikkelen en produceren voor de klanten van onze industrie.