Bedrijfsscan Veilig & Gezond werken online!

Werknemers in de grafimedia sector kunnen met behulp van de Bedrijfsscan Veilig & Gezond werken met gevaarlijke stoffen zelfstandig het veiligheids- en gezondheidsniveau van het bedrijf waar zij werken beoordelen. De scan levert een score op welke een indicatie geeft van de veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW-niveau) op de werkvloer. Het bespreken van de uitkomst kan bijdragen aan een dialoog tussen werkgever en werknemer over gevaarlijke stoffen. Dit kan de start zijn om gezamenlijk een praktisch Arbobeleid uit te rollen!

Meer informatie over de scan en het project "Stofwisseling" van de sociale partners in de grafimedia vindt u op : www.stofwisseling.nu.