100 Energie inspecteurs extra!

Nederland heeft bijna een vervolg op het SER Energieakkoord uit 2013: het Klimaatakkoord, dat op 28 juni jl. gepresenteerd werd. Inmiddels hebben ruim 30 partijen hun handtekening gezet en vormt zich een duidelijk beeld van het ambitieniveau. Deze is voor 2030 nog steeds dezelfde: landelijk 49 procent CO2 reductie en voor het bedrijfsleven zelfs 59 procent. Een grote opgave waarbij de transitie aanzienlijk moet gaan versnellen. Al helemaal als we ons realiseren dat we het eerste klimaatdoel van de SER uit 2015 al niet eens halen: 25 procent reductie in 2020, terwijl de meter nu nog maar op 14 procent staat. 

Hierdoor kan makkelijk de conclusie getrokken worden dat het overheidsbeleid aanzienlijk strenger gaat worden. Zo worden er 150 extra energie-inspecteurs aangetrokken en wordt de zogenaamde Wortel-Stok-Methode verder vormgegeven. Voor het bedrijfsleven wordt als wortel een subsidie voor CO2-reductie opgetuigd (SDE++), als stok achter de deur wordt een CO2 heffing voor de ETS bedrijven ingesteld en zullen de boetes voor achterblijvers oplopen tot wel 1.000 Euro per maand, zolang de tekortkoming open staat.

Hoe moet het bedrijfsleven hier mee omgaan? De oplossingen zijn niet panklaar, maar belangrijke ingrediënten zijn in ieder geval: als sector voldoende kennis vergaren, deze kennis onder de aangesloten bedrijven uitdragen en hen actief stimuleren aan de slag te gaan.

De Grafimedia en communicatie-industrie hebben hier al gehoor aan gegeven met de Energie Campagne KVGO Grafimedia. Hieraan hebben ruim 150 bedrijven meegedaan. Wilt u ook meer weten van de energiereductie-initiatieven van de Grafimedia, bezoek dan de website en ga slim aan de slag: www.kennisplatform-energie-kvgo.nl. Of bel de Helpdesk Energie: 020 – 5435688.