Wijzigingen PEFC standaard

De nieuwe PEFC standaard is van kracht per 14 februari 2020. Dat betekent dat de oude standaard PEFC ST 2002:2013 vervangen is door de nieuwe PEFC ST: 2002:2020 versie. Bedrijven hebben tot 14 februari 2023 de tijd om gecertificeerd te worden volgens de 2020 standaard. Overzicht van de belangrijkste data is als volgt:

  • 14 februari 2020 – nieuwe PEFC ST 2002:2020 van kracht
  • 14 februari 2022 – laatste moment om geaudit te worden volgens de 2013 standaard
  • 14 februari 2023 – tot die datum hebben bedrijven de tijd om gecertificeerd te worden volgens de 2020 versie

Maar wat zijn nou de belangrijkste wijzigingen?

Over het algemeen hebben de meeste wijzigingen te maken met uitgebreidere definities en toelichtingen en een nieuwe structuur van de standaard. Naast deze algemene wijzigingen zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen en deze zijn:

  • Nieuwe definitie van productgroep en gelijkwaardig input materiaal

Bij een productgroep gaat het om een of set van producten gemaakt van gelijkwaardig input materiaal bepaald door productnaam, type soort, chain of custody methode, materiaal categorie en PEFC claim.

Gelijkwaardig input materiaal zijn materialen die elkaar kunnen vervangen zonder de uitstraling, functie, kwaliteit, type of waarde van het output significant te veranderen.

  • Uitbreiding van de definitie controversiële bronnen

De bijgewerkte definitie van controversiële bronnen bevat nu aanvullende duurzaamheidseisen, waardoor bedrijven in de hele waardeketen van hout, ook die ver van het bos verwijderd zijn, kunnen helpen om verantwoorde bosbouw te promoten die verder gaat dan de aankoop van gecertificeerd hout. 

  • Gegevens van de leverancier

Het volstaat nu om de leverancier via de PEFC website te controleren op geldigheid van hun CoC certificering. Een kopie van het certificaat is niet meer nodig.

  • Nieuwe PEFC claim

De Chain of Custody-standaard introduceert de nieuwe claim ‘100% PEFC Origin’. Dit is een claim die alleen beschikbaar is voor producten die 100% materiaal bevatten uit PEFC-gecertificeerde bossen die fysiek gescheiden zijn van niet-gecertificeerde hout. Bedrijven die een dergelijke claim vanuit de leverancier ontvangen, dienen de leverancier hierop te controleren. 

  • Geaccepteerde afkortingen en vertalingen

Voor de verschillende claims zijn er door de werkgroep geaccepteerde afkorting bepaald. Dit geldt voor de X% PEFC-gecertificeerd. Het toegestane afkorting is X% PEFC.

Tevens zijn er op de PEFC website de geaccepteerde vertalingen van PEFC CoC claims gepubliceerd.

  • Keurmerk gebruik

Het gebruik van een keurmerk is nog vrijwillig. Echter een ondertekend keurmerkcontract is verplicht. Het gebruik van de PEFC label generator is nu verplicht gesteld. En tot slot is het niet meer toegestaan om het R of TM symbool bij de keurmerk te gebruiken.

Meer informatie?

Wilt u weten welke stappen verder nodig zijn om uw certificering op tijd uit te voeren conform de nieuwe standaard, en welke vervolgacties eventueel nodig zijn, neem dan contact met ons op. Bel dan met 020 – 5435688 of mail naar: info@creatieve-industrie.nl.    

 
   « Meer Nieuws...