NWS-WEB Nieuwe FSC standaard voor logogebruik

Na de publicatie van de FSC norm op 1 april 2017, heeft FSC International ook de norm voor het gebruik van het FSC logo aangepast. Deze is gepubliceerd, maar zal per 1 maart 2018 in gaan. Het gaat om de FSC logo standaard ‘Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders FSC-STD-50-001 (V2-0)’. In deze standard staat beschreven aan welke eisen de verschillende FSC keurmerken moeten voldoen. Geregistreerde keurmerken zijn: het FSC boompje, de afkorting ‘FSC®’ en de uitgeschreven naam ‘Forest Stewardship Council®’. Maar ook de ‘Forests For All Forever’ keurmerken zijn in de nieuwe standaard opgenomen. 

Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste wijzigen, waar ieder FSC gecertificeerd bedrijf aan moet voldoen vóór 28 februari 2019:

  • Gecertificeerde bedrijven hoeven niet meer voor elk gebruik van het keurmerk toestemming te vragen bij bijvoorbeeld SKH als certificeerder, op voorwaarde dat ze zelf het keurmerkgebruik beheren met een ‘trademark use management system’.
  • De minimum afmetingen van het FSC-label wordt voor staande logo’s 9 mm breed en voor liggende logo’s 6 mm hoog. Het onderscheid tussen mini label en andere labels komt te vervallen, genoemde minimum afmetingen zijn dus algemeen geldig
  • Er komt flexibiliteit bij het kiezen van ‘labelingselementen’. Alleen het FSC logo (boompje + FSC), logo titel (100%, MIX, RECYCLED) en FSC licentienummer zijn verplicht. Product type is alleen verplicht als er onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over waar het label betrekking op heeft, voor grafische bedrijven is het raadzaam om de producttype te blijven handhaven. Alle andere elementen zijn optioneel, denk hierbij aan het webadres en de label tekst.

Het ‘trademark use management system’ bestaat o.a. uit de volgende elementen:

  • Er is een directie vertegenwoordiger aangewezen als eindverantwoordelijke voor het gebruik van het FSC keurmerk
  • De scope van het keurmerk gebruik is duidelijk vastgelegd. Gaat het om on-product logogebruik, om promotioneel logogebruik of om beide.
  • Het bedrijf beschikt over schriftelijke procedures (werkwijze) hoe om wordt gegaan met FSC keurmerken
  • Er is vastgelegd welke medewerkers verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de procedures en zijn hiervoor getraind.
  • Er moet aangetoond kunnen worden dat de toegepaste logo’s ook daadwerkelijk intern zijn beoordeeld volgens de vastgestelde werkwijze en door de aangewezen medewerkers. Dit bewijs moet 5 jaar beschikbaar blijven.
  • De certificerende instantie (bijvoorbeeld SKH) moet eenmalig deze werkwijze beoordelen én goedkeuren voordat deze in gebruik mag worden genomen. 

Vooralsnog zijn er 2 officiële documenten beschikbaar, te weten:

Medio maart zal FSC Nederland een vertaling van de officiële norm publiceren.

 
   « Meer Nieuws...