Nog altijd onduidelijkheid over het goedkeuren van FSC logo's

Per 1 maart 2018 heeft FSC International de nieuwe norm voor handelsmerkgebruik uitgegeven, ‘Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders FSC-STD-50-001 (V2-0)’. Zoals bij iedere nieuwe FSC standaard dienen alle gecertificeerde bedrijven binnen 12 maanden, dus uiterlijk 28 februari 2019 aan deze nieuwe standaard voor handelsmerkgebruik te voldoen. Er is voornamelijk onduidelijkheid over het nieuwe ‘trademark use management system’ of wel het Beheerssysteem voor het zelfstandig beoordelen van FSC keurmerken. Tijdens de FSC audits komen de auditoren regelmatig situaties tegen waarbij medewerkers in het verleden een certificaat hebben behaald bij Stivako voor het zelfstandig goedkeuren van FSC logo’s. De behaalde certificaten voor FSC logogebruik bij Stivako zijn gebaseerd op de oude standaard voor FSC logo gebruik (en alleen gericht voor on-product FSC logo’s). Vanaf 28-02-2019 zijn deze certificaten niet meer geldig en omdat vanaf deze datum de oude norm niet meer van toepassing is.

FSC International heeft een online cursus ontwikkeld gebaseerd op de nieuwe norm. Bedrijven kunnen hier gebruik van maken en hebben daarmee een eerste stap gezet om te voldoen aan de nieuwe standaard voor FSC keurmerkgebruik. Na het volgen (en slagen) voor de e-learning kúnnen FSC gecertificeerde bedrijven zelfstandig FSC keurmerken beoordelen. Hiervoor moet een bedrijf beschikken over een ‘Beheerssysteem’. Het beheerssysteem dient naast het slagen voor de e-learning ook aan een aantal eisen te voldoen, zoals:

  • het opstellen van een procedure voor het beoordelen van FSC keurmerken;
  • het verdelen van taken en verantwoordelijkheden voor het beoordelen van FSC keurmerken;
  • het opstellen van een werkwijze om aan te kunnen tonen dat de verantwoordelijke medewerkers ook daadwerkelijk het FSC keurmerk heeft beoordeeld;
  • Het bewijzen dat bovenstaande punten in de praktijk ook werken. Dit kan een bedrijf bijvoorbeeld doen door het beheerssysteem voor te leggen aan de certificeerder, of tijdens de eerst volgende audit aan de auditor.

Ook Stivako heeft de cursus ‘FSC Handelsmerkgebruik’ aangepast op basis van de nieuwe norm en bedrijven mogen hier gebruik van maken. Tijdens deze cursus vindt een deel herhaling plaats en kan de cursus gezien worden als een opfriscursus. Daarnaast wordt er tijdens de cursus het beheerssysteem opgesteld. Door het maken van het examen wordt bewezen dat het beoordelen van FSC keurmerken in de praktijk goed uitgevoerd wordt, mits je minimaal een 7,5 behaald voor het examen. De cursus van Stivako geeft hiermee volledige invulling aan de eisen aan het beheerssysteem om zelfstandig FSC keurmerken te mogen (blijven) beoordelen.

Bedrijven hebben uiteindelijk 3 mogelijkheden voor FSC keurmerkgebruik:

  1. Volgen van de (engelstalige) e-learningcursus van FSC Inetrnational en vervolgens het zelfstandig het beheerssysteem opzetten, implementeren en de certificeerder/auditor bewijzen dat jullie beheerssysteem werkt. Dit doe je door inzage te geven in het beheerssysteem en voldoende correcte beoordelingen te overhandigen.
  2. De cursus ‘FSC Handelsmerkgebruik’ bij Stivako volgen. Voor bedrijven die het beheerssysteem niet zelfstandig op willen of kunnen zetten en graag weer een opfriscursus kunnen gebruiken, omdat de kennis niet helemaal meer actueel is.
  3. Het toepassen van het ‘Beheerssysteem’ is geen verplichting. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om de FSC keurmerken ter goedkeuring op te sturen naar de certificerende instantie.

 

 

 
   « Meer Nieuws...