Nieuwe FSC norm gepubliceerd

Op 1 april 2017 heeft FSC International na lang overleg een nieuwe FSC norm/standaard gepubliceerd. Zoals bij iedere herziening van de FSC standaard, geeft FSC Internationaal de gecertificeerde bedrijven 1 jaar de tijd om aan de nieuwe standaard te voldoen. De nieuwe FSC standaard heeft een aantal wijzingen, maar kenmerkt zich voornamelijk door de herindeling van de hoofdstukken. Dit wekt voornamelijk verwarring, waardoor nieuwe criteria lastiger zijn te achterhalen. Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste wijzigen, waar ieder FSC gecertificeerd bedrijf aan moet voldoen voor 1 april 2018:

  • Algemeen: Paragraaf nummer zijn veranderd en komen niet overeen met de oude nummering!
  • Criterium 1.1  Vermeld nu een duidelijke lijst met de minimale verplichte registraties (procedures, productgroep lijst, registraties trainingen, in- en verkoopdocumentatie, materiaalboekhouding, volumejaaroverzichten, Goedkeuringen handelsmerkgebruik, leveranciersoverzichten, klachten, uitbesteding en afwijkende producten);
  • Criterium 1.5 (nieuw) De organisatie dient ervoor te zorgen dat ontvangen klachten m.b.t. de conformiteit van de organisatie aan de eisen van toepassing in de scope van de Chain of Custody van de organisatie adequaat worden opgepakt.
  • Criterium 1.7 (nieuw) De organisatie dient transactie verificatie uitgevoerd door haar Certificerende Instantie en Accreditation Services International (ASI) te ondersteunen d.m.v. het aanleveren van FSC transactiegegevens op verzoek door de Certificerende Instantie.
  • Opmerking bij Criterium 4.1 (conversiefactoren) Organisaties die op maat gemaakte producten produceren zijn niet verplicht om conversiefactoren te specificeren voor productie, zij dienen echter wel productiegegevens bij te houden waarmee conversiefactoren kunnen worden berekend.
  • Criterium 4.3 (nieuw) Organisaties die zijn gecertificeerd volgens FSC en andere boscertificering schema's en die inputs en outputs hebben die tegelijkertijd claims dragen van deze schema's dienen aan te tonen dat de hoeveelheden van producten niet onterecht meerdere keren worden geteld.
  • Opmerking bij Criterium 4.4 (volumejaaroverzichten) Organisaties die op maat gemaakte producten produceren (bijvoorbeeld houtbewerkers, aannemers, bouwbedrijven, maar ook drukkerijen) kunnen het volumejaaroverzicht presenteren als een overzicht van de werkorders of bouwprojecten in plaats van per productgroep.
  • Criterium 5.2 (nieuw) Organisaties die gelabelde FSC eindproducten verkopen aan het einde van de handelsketen (bijvoorbeeld retailers, uitgevers) mogen de percentage of kredietinformatie in verkoopdocumentatie weglaten (bijvoorbeeld de FSC Mix claim gebruikten in plaats van FSC Mix 70%¯ of FSC Mix Credit¯). In dit geval dient echter deze informatie als verloren te worden beschouwd en daaropvolgende organisaties is het niet toegestaan de percentage of kredietinformatie met betrekking tot deze producten te gebruiken of te herstellen.

Er zijn nog een aantal nieuwe criteria, maar die zijn niet van toepassing op bedrijven in de creatieve industrie. Wel heeft FSC International aangegeven dat uitbesteed adressen per 1 april 2017 opnieuw gemeld dienen te worden bij de  certificerende instantie. Dus uitbesteedadressen welke in het verleden al eens gemeld zijn, dienen opnieuw gemeld te worden. Hierbij dient de uitbestedingsovereenkomst toegevoegd te worden, zodat vereiste informatie over uitbesteding volledig is. In de nabije toekomst zal o.a. SKH een online portal in gaan zetten voor het melden van uitbesteed adressen, zodat SKH deze kan koppelen aan een verplichte risicobeoordeling. 

Extra aandachtspunt is de deadline van de invoering de nieuwe norm. Bedrijven moeten voor 1 april 2018 ge-audit zijn conform de nieuwe norm. Bedrijven die na 1 april 2017 een controle bezoek hebben gehad en nog niet voldoen aan de nieuwe norm krijgen op basis van de nieuwe criteria een kleine tekortkoming. Waar een kleine tekortkoming normaal gesproken binnen 12 maanden opgelost dient te worden, zal dit met de deadline van de nieuwe norm geen 12 maanden zijn, maar vastgesteld worden op 31 maart 2018. Dit kan in sommige gevallen beteken dat er op 31 maart 2018 een extra documenten onderzoek moet plaatsvinden.

 
   « Meer Nieuws...