Nieuw: Workshop veilig met gevaarlijke stoffen

In het omgaan met gevaarlijke stoffen staan veiligheid en deskundigheid voorop. Vanuit de wet- en regelgeving zijn allerlei verplichtingen gesteld aan werknemers die gebruik maken en/of in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. De Arbowet verplicht werkgevers om hun personeel goed voor te lichten over het werk dat zij uitvoeren en over de daaraan verbonden veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Naast de voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s dient de werkgever de werknemers ook te wijzen op de maatregelen om risico’s te voorkomen of te beperken. Dit is wettelijke vastgesteld in het Arbowet.   

Gevaarlijke stoffen kunnen bij onzorgvuldig gebruik schade aan mens en omgeving toebrengen. Het is dan ook van belang dat gebruikers deskundig zijn wat veilig werken inhoudt met gevaarlijke stoffen.    

Op dinsdag 6 maart 2018 wordt een workshop van een dagdeel georganiseerd ‘Veilig met gevaarlijke stoffen’. De workshop ‘Veilig met gevaarlijke stoffen’ besteedt aandacht aan alle aspecten waar medewerkers mee in aanraking komen bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Te denken hierbij valt aan de inkoop, opslag, gebruik en afvoer van gevaarlijke stoffen. De workshop is laagdrempelig en is geschikt voor alle medewerkers die hiermee te maken hebben. Deelnemers zijn na afsluiting van de workshop voldoende geïnstrueerd om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. Meer informatie over deze workshop kunt u vinden op www.stivako.nl.      

Indien u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft, adviseren wij u contact op te nemen met Stivako via 020-5435670 of e-mail: info@stivako.nl.

 
   « Meer Nieuws...