Forest for all forever

FSC International heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de ontwikkeling van een extra keurmerk. Dit keurmerk “Forest for alle forever” en een aanvulling op de huidige FSC logo’s. Alle gecertificeerde bedrijven worden hiervan op de hoogte gebracht door FSC Nederland en kunnen hier gebruik van gaan maken.

Belangrijk om te weten:

Bij het gebruik van het “Forest-for-All-Forever” handelsmerk, zijn de volgende punten van belang:

  • Alle eisen m.b.t. FSC handelsmerken zoals omschreven in FSC-STD-50-001 V1-2 FSC standaard voor gebruik van FSC handelsmerken door Certificaathouders zijn ook op dit nieuwe FSC handelsmerk van toepassing (tenzij anders aangegeven);
  • Er dient dus ook voor het gebruik van het “Forest-for-All-Forever” handelsmerk toestemming te worden gevraagd aan de Certificerende Instantie;
  • In Nederland dient de Engelse versie van het “Forest-for-All-Forever” handelsmerk te worden gebruikt (de tekst mag dus niet vertaald worden);
  • Het “Forest-for-All-Forever” handelsmerk mag niet worden gebruikt als vervanging van een on-product logo;
  • Bij het “Forest-for-All-Forever” handelsmerk dient ™ als Trademark Claim te worden gebruikt.

Dit nieuwe FSC handelsmerk is voor FSC certificaathouders beschikbaar via de Online Marketing Toolkit (marketingtoolkit.fsc.org) waarop kan worden ingelogd met dezelfde logingegevens als de FSC Trademark Portal (trademarkportal.fsc.org)

 
   « Meer Nieuws...